Choose language

Vuosikertomus - Mikä on vuosikertomus?

Vuosikertomus on esimerkiksi järjestön tai yrityksen tuottama julkaisu, jonka tavoitteena on antaa lukijalleen kuva organisaation toiminnasta ja tuloksista julkaisemista edeltäneeltä vuodelta. Vuosikertomus sisältää usein esimerkiksi tilastokertomuksen tai tilinpäätöskertomuksen.

Liittyvät sanat