Choose language

Toiminimen perustaminen: ohjeet tulevalle yrittäjälle

Toiminimen perustaminen on tänä sähköisten palveluiden aikakautena hyvin helppoa – itse perustamisilmoituksen saa annettua muutamassa kymmenessä minuutissa. Tätä ennen on kuitenkin tärkeää panostaa hyvin laadittuun liiketoimintasuunnitelmaan, jotta liiketoiminta lähtee mahdollisimman sujuvasti liikkeelle.
Katsotaan erilaisia asioita, joita toiminimen perustaminen vaatii.

Laadi liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelman laatimiseen kannattaa panostaa, sillä näin saat hiottua liiketoiminnan suuntaa jo ennen yrityksen virallista perustamista. Liiketoimintasuunnitelmassa selvennät itsellesi liiketoimintasi edellytyksiä vastaamalla muun muassa seuraaviin kysymyksiin:
 • Keitä ovat asiakkaasi?
 • Mistä tavoitat heidät?
 • Miten tavoitat heidät?
 • Kuinka paljon pääomaa liiketoimintasi vaatii?
 • Mistä hankit rahoituksen?
 • Miten hinnoittelet tuotteesi?
 • Keitä ovat kilpailijasi?
 • Miten erotut kilpailijoistasi?
Älä pyörittele kysymyksiä vain päässäsi, vaan laadi suunnitelma kirjallisena, sillä palaat suunnitelman pariin vielä moneen kertaan, kun näkemyksesi liiketoiminnastasi tarkentuu. Yrittäjyys on täysin oma maailmansa, joten kaikkea et voi osata ennakkoon. Liiketoiminnan edellytyksistä kannattaakin kysyä mielipidettä ulkopuolisilta asiantuntijoita. Voit keskustella aiheesta yrittäjänä toimivien tuttaviesi tai esimerkiksi Uusyrityskeskuksen yrittäjyysasiantuntijoiden kanssa.
Lataa Visma Passelin liiketoimintasuunnitelma-pohja

Täytä perustamisilmoitus

Toiminimi kannattaa perustaa sähköisesti. Sähköisen perustamisilmoituksen etuina ovat ensinnäkin hinta ja toisekseen nopeus ja vaivattomuus: ilmoituksen täyttö onnistuu kotikoneelta muutamassa kymmenessä minuutissa, kun perustamiseen on valmistauduttu hyvin.
Käydään perustamisilmoituksen täyttö seuraavaksi läpi kohta kohdalta.

1. Kirjaudu YTJ:n järjestelmään ja täytä taustatiedot

Perustamisilmoitus annetaan YTJ:n verkkosivujen kautta. Kirjauduttuasi palveluun ohjaudut sivulle, josta valitaan ”Yrityksen perustaminen” -> ”Perusta yksityinen elinkeinonharjoittaja”. Valitset perustamisilmoituksen kielen ja vahvistat, että olet oikeutettu perustamisilmoituksen antamiseen.
Ilmoituksen ensimmäisellä sivulla kysytään ilmoituksen taustatiedot. Tänne merkitään yhteyshenkilön yhteystiedot, jolta PRH voi kysyä mahdollisia lisätietoja.

2. Valitse toiminimi

Toiminimi tarkoittaa virallisesti yrityksen nimeä, vaikka sillä tarkoitetaankin puhekielessä yksityistä elinkeinonharjoittajaa. Toiminimen rekisteröintiä koskevat muun muassa seuraavat muotovaatimukset:
 • Yhtiömuodon tunnus ei ole pakollinen, mutta nimessä voidaan käyttää tunnusta ”Tmi” tai ”Toiminimi”
 • Nimen on oltava yksilöllinen. Siinä ei voida siis käyttää esimerkiksi yleistä paikannimeä (Tampere tmi), toiminnan laatua koskevaa mainintaa (Maahantuonti tmi) tai yleistä verbiä tai adjektiivia (Mahtava tmi).
 • Nimen on erotuttava jo rekisteröidyistä toiminimistä. Tämä on yleisimpiä kompastuskiviä, joihin yrityksen perustaja törmää: voit välttää tämän tutkimalla PRH:n nimipalvelusta muiden yritysten toiminimiä. Mikäli toiminimi ei jostain syystä kuitenkaan läpäisisi PRH:n tarkistusta, niin perustamisilmoituksessa kannattaa antaa kaksi vaihtoehtoista toiminimiehdotusta. Jos näistäkään kumpaakaan ei hyväksyttäisi, niin PRH:lta pyydettäisiin uusia ehdotuksia. Toiminimen perustaminen ei siis tähän kohtaan voi kaatua.

3. Ilmoita kotipaikka

Seuraavaksi yritykselle valitaan kotipaikka. Sen on oltava Suomessa sijaitseva kunta.

4. Määritä kaupparekisteriin ilmoitettava toimiala

Toimiala valitaan Tilastokeskuksen virallisesta toimialaluokituksesta. Ilmoitukseen toimiala kirjataan kirjoitettuna (ei koodeina). Toimialaa valitessa kannattaa huomioida, että päätoimialan lisäksi kannattaa useimmiten kirjoittaa perään lisäys ”ja kaikki laillinen liiketoiminta” – näin et joudu tekemään myöhemmin erillisiä ilmoituksia, jos haluat harjoittaa liiketoimintaa jollain toisella toimialalla. Esimerkiksi pitopalveluyritys voisi valita toimialakseen ”Pitopalvelu ja kaikki laillinen liiketoiminta”.

5. Ilmoita osoite- ja yhteystiedot

Anna vielä lopuksi yrityksen osoite- ja yhteystiedot.

6. Lähetä ilmoitus ja tee muutosilmoitus Verohallinnon rekistereihin

Perustamisilmoituksen yhteydessä yritys rekisteröidään automaattisesti kaupparekisteriin, mutta lisäksi pitää tehdä vielä ilmoitus arvonlisäverovelvollisuuden rekisteröinnistä, työnantajarekisteröinnistä ja ennakkoperintärekisteröinnistä. Nämä tehdään ilmoituksen lähettämisen jälkeen erillisellä muutosilmoituksella.
Tutustutaan näihin rekistereihin seuraavaksi hieman tarkemmin.
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
Arvonlisäverovelvollisuuden voi jättää rekisteröimättä siinä tapauksessa, jos yrityksen liikevaihto jää alle 10 000 euron. Kannattaa kuitenkin huomioida, että mikäli tuo raja ylittyy, niin arvonlisäverot on maksettava takautuvasti koko tilikaudelta. Veron lisäksi voit joutua maksamaan myös viivästysseuraamuksia.
Jos päätät olla hakeutumatta arvonlisäverovelvolliseksi:
 • et voi vähentää tekemiesi hankintojen arvonlisäveroa
 • et anna arvonlisäveroilmoituksia etkä maksa arvonlisäveroa
 • et lisää arvonlisäveroa myymiesi tavaroiden ja palveluiden hintoihin
Useimmissa tapauksissa arvonlisäverovelvolliseksi kannattaa rekisteröityä, sillä näin voit vähentää tekemiesi hankintojen arvonlisäveron etkä joudu jarruttelemaan liiketoimintaasi tuon 10 000 euron rajan takia. Ainoa lisävelvollisuus, joka tästä syntyy, on ilmoitusvelvollisuus arvonlisäveron suhteen, mutta tämäkin onnistuu helposti Passeli Meritin avulla.
Työnantajarekisteri
Työnantajarekisteriin on liityttävä siinä tapauksessa, jos toinen seuraavista ehdoista täyttyy:
 • Yritys maksaa vakituisesti palkkaa vähintään 2 palkansaajalle.
 • Yritys maksaa palkkaa samanaikaisesti vähintään 6 palkansaajalle, vaikka heidän työsuhteensa olisivat tilapäisiä ja tarkoitettu lyhytaikaisiksi.
Työnantajarekisteriin liittyminen ei tuo mitään sen suurempia vastuita mukanaan: rekisteriin kuuluvan yrityksen on ainoastaan annettava ilmoitus tulorekisteriin myös niiltä kuukausilta, jolloin palkkaa ei makseta.
Ennakkoperintärekisteri
Ennakkoperintärekisteriin kannattaa liittyä lähes aina. Mikäli rekisteriin ei kuulu, niin tämä vaikeuttaa yrityksen liiketoimintaa, sillä yritykseltä tuotteita tai palveluita ostava olisi velvollinen toimittamaan ennakonpidätyksen maksamastaan työkorvauksesta tai käyttökorvauksesta. Lisäksi tällaisen yrityksen kanssa asioiva kuluttaja ei voisi hyödyntää kotitalousvähennystä. Tämäkään rekisteri ei tuo mukanaan sen suurempia ilmoitusvelvollisuuksia, joten rekisteröintiä ei kannata sen vuoksi jättää tekemättä.
Järjestä kirjanpito
Sähköiset kirjanpito-ohjelmistot ovat helpottaneet kirjanpidon laatimista siinä määrin, että voit hyvin tehdä yrityksesi kirjanpidon myös itse Passeli Meritin avulla. Passeli Merit on kokonaisvaltainen taloushallinnon ohjelmisto, jonka kautta voit hoitaa keskitetysti laskutuksen ja kaikki kirjanpitoon liittyvät toimet. Saat käyttöösi muun muassa seuraavat ominaisuudet:
 • myyntireskontra kaikilla mahdollisilla laskutusominaisuuksilla
 • ostoreskontra ostolaskujen seurantaa varten
 • tositteiden säilyttäminen pilvitallennustilassa
 • aina ajan tasalla olevat talousraportit (tuloslaskelma ja tase)
 • automaattiset ohjelmistopäivitykset ja ilmainen asiakastuki

Lopuksi

Tässä artikkelissa mainittujen toimien lisäksi toiminimen perustaminen vaatii luonnollisesti runsaasti muutakin askaretta, kuten pankkitilin hankintaa, toimitilojen etsintää ja yhteistyökumppaneiden kartoittamista. Toiminimen perustaminen onnistuu nykyisin sähköisesti, jonka ansiosta perustamisilmoituksen lähettäminen on helppoa ja nopeaa. Yrityksen perustamisen suunnitteluun kannattaa kuitenkin käyttää aikaa, sillä hyvin hiottu strategia helpottaa yrityksen alkutaipaletta merkittävästi. Tässä avainasemaan nousevat hyvin laadittu liiketoimintasuunnitelma ja yrityksen liikeidean testaaminen osaavien ammattilaisten toimesta.

Aiheeseen liittyvät blogikirjoitukset