Choose language

Kassavirtalaskelma - Mikä on kassavirtalaskelma?

Kassavirralla tarkoitetaan yrityksen pankkitilille tai käteisvaroihin tulevaa ja sieltä lähtevää rahaliikennettä. Kassavirtalaskelma on peruslaskelma, joka kuvaa yrityksen todellista maksuvalmiutta.

Kassavirtalaskelma on tuloslaskelman ja taseen ohella kolmas yrityksen taloudenpidon peruslaskelma. Sen avulla yrityksen todellinen maksuvalmius voidaan selvittää jo ennakkoon. Kassavirtalaskelma toimii  myös myynnin apuvälineenä, sillä se osoittaa, kuinka paljon tuotteita on myytävä, jotta kassastamaksut saadaan katettua.

 

Kassavirtalaskelman osat

Juoksevan liiketoiminnan kassavirta muodostuu myyntisaamisista ja kassatuloista sekä toistuvista kassamenoista, kuten vuokrista, veroista, palkoista ja niiden sivukuluista.

Investointien kassavirta koostuu pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden, kuten kiinteistöjen ja arvopapereiden, kassatuloista ja menoista.

Rahoituksen kassavirta muodostuu lainojen nostoista ja takaisinmaksuista sekä pääoman maksullisista muutoksista.

Liittyvät sanat